aktuellt

artiklar

om bildterapi

länkar

om perception

existentiell

 

 

 

 

Beröringspunkter mellan bild - och psykoterapi

 

 

"Leka i bildrummet"

 

Triaden - bilden patienten och terapeuten

Det verkliga rummet och vårt inre rum
  Vi ser inte med ögonen, men med hjärnan.
 

Tolkning

Symboler, färger, placering och riktningar

Bildterapi i grupp - och individuellt

Användningsområden

Bildterapins utveckling

Legitimation

ett urval skrifter om konst och hälsa

 

 

Bildterapi i grupp - och individuellt

Att arbeta med bildterapi både i grupp och individuellt är ett utmärkt sätt att förstå lite mer om både hur man själv och om hur andra människor ser på och respekterar sin omvärld. I grupp arbetar man med bilden individuellt, men kan ändå få tillgång till gruppens samlade erfarenhet och kompetens vid de grundliga genomgångarna - det kan bidra till att öka den empatiska förmågan. Bildterapi kan användas både kommunikativt och terapeutiskt. På den "kommunikativa nivån" kommuniceras huvudsakligen de bildmässiga aspekterna, inte de djupare personliga.

 

Behöver du bearbeta inre stress, konflikter, svåra händelser och aktivt pröva nya möjligheter att hantera livet? Ta vara på din lust att måla och använd bilden som "läkemedel" ! Om du vill ha stöd erbjuder jag olika lösningar:

Fritt måleri i grupp. Kan vara grupper på arbetsplatser eller institutioner, behandlingshem, äldreboende- t ex som friskvård, ett måleri med en terapeutisk effekt. Anpassas efter behov. (Undersök intresset på din arbetsplats eller möjlighet till rehabiliteringsstöd.)

Bildterapi (individuellt)

 

Telefon 0733 842574

Stockholm

 

hem 

 

bild-

ter-

api

per-cep-tion

 

hem