aktuellt

artiklar

om bildterapi

länkar

om perception

existentiell

 

 

Beröringspunkter mellan bild - och psykoterapi

 

 

"Leka i bildrummet"

 

Triaden - bilden patienten och terapeuten

Det verkliga rummet och vårt inre rum
  Vi ser inte med ögonen, men med hjärnan.
 

Tolkning

Symboler, färger, placering och riktningar

Bildterapi i grupp - och individuellt

Användningsområden

Bildterapins utveckling

Legitimation

ett urval skrifter om konst och hälsa

 

Beröringspunkter mellan bild - och psykoterapi

I bildterapi arbetar vi med den visuella dynamiken, med rörelsen, förändringen, så som den visar sig i färger , former och riktningar i bilden. Vi arbetar då också både oformulerat och mer medvetet med motsvarande dynamik i det verkliga livet. I målandet och mottagandet av bilden stimuleras symboliseringsförmågan, när vi samtidigt arbetar med komplexa skeenden i en både estetisk och psykoterapeutisk process.

Tillbaka till hela artikeln om bildterapi

 

bild-

ter-

api

per-cep-tion

 

hem