aktuellt

artiklar

om bildterapi

länkar

om perception

existentiell

 

 

 

 

Beröringspunkter mellan bild - och psykoterapi

 

 

"Leka i bildrummet"

 

Triaden - bilden patienten och terapeuten

Det verkliga rummet och vårt inre rum
  Vi ser inte med ögonen, men med hjärnan.
 

Tolkning

Symboler, färger, placering och riktningar

Bildterapi i grupp - och individuellt

Användningsområden

Bildterapins utveckling

Legitimation

ett urval skrifter om konst och hälsa

 

Bildterapins användningsområden

Bildterapi kan användas inom hela det psykosociala fältet - individual- och gruppsykoterapi, kriminalvård, socialvård, smärt- och traumabehandling, psykosomatik, omsorgen, flyktingvård. Inom skolan och förskolan kan vi ha nytta av de bildterapeutiska kunskaperna även om där i Sverige inte bedrivs terapi. På Island finns kreativa terapier däremot allmänt inom skolan.

Freud, Jung, psykodynamisk inriktning, KBT –kognitiv beteendevetenskaplig-, visualisering, hypnos eller symboldrama?

Precis som med övrig terapi finns det bland bildterapeuter olika inriktningar. Många arbetar psykodynamiskt med en objektrelationsinriktad metod, men det finns även de som har vidareutbildat sig i KBT, hypnos, symboldrama , drömtydning med mera. Flera bedriver jungiansk analytisk bildterapi. För att få kontakt med diplomerade bildterapeuter kan man vända sig till Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

Själv bedriver jag bildterapi med en existentiell, filosofisk inriktning.

 

 

" När vår inre värld blir lika påtaglig som den yttre, faller de murar som skiljer dem åt isär, och vi är redan förvandlade." Ragnar Sandberg

 

Tillbaka till hela artikeln om bildterapi

 

bild-

ter-

api

per-cep-tion

 

 

 

hem