aktuellt

artiklar

om bildterapi

länkar

om perception

existentiell

 

 

Johann Wolfgang von Goethe:

"För att förstå världen måste vi först ta isär den – sedan plocka ihop den igen, för att återge den dess rätta sammanhang.

Det är viktigt att iaktta färgfenomenen utan behag eller obehag, utan förutfattad mening. Om vi tar dem som de verkligen är, öppnar de sig och berättar andra historier.."

 

Ljushetsinduktion     

      

   

 

De färgade fåglarna på svart botten ser ut att lysa mer.

På vit botten tycks de lite mer dämpade.

 

Samma fenomen återkommer i alla typer av ”induktion”. Omgivningens färg har ”inflytande” på hur vi uppfattar ett föremåls färg. Ögat – eller rättare: vår hjärna - vill tydliggöra så mycket som möjligt och gör det genom att ”söka” kontraster.

 

 

 

Goethe menar vidare:

 

I den synliga verkligheten är ljus och mörker likvärdiga.

Ljuset självt är osynligt.

Mörkret är ena hälften av vår verklighet.

Ljus + materia = synligt

Mörker + materia = rum

Materia och rum är oskiljaktiga, liksom ljus och mörker.

 

Om ljuset försvinner, försvinner färgerna. Men också om mörkret försvinner, försvinner färgerna.

 

 

se färgtonsinduktion >

 

 

 

xxx

kontakt

 

www.akbild.se

färglära:

en resa i färg