Perception – Bildterapi

Du kan läsa mer om perception under nedanstående rubriker.                                     

- eller betydelsen att se sig själv och att känna sig själv

Vertikalen och horisontalen

Loris Malaguzzi skriver:

Det Arnheim resonerar om försöker jag förstå i praktiken med mitt eget arbete just nu. Jag försöker se hur jag i måleriet abstraherar och strukturerar, men också vad det betyder för mig.

Man måste lära känna sig själv för att kunna bli känd av andra. Men framförallt måste man – och detta är det yttersta målet – känna sig själv i andra ( både människor och föremål) och i andra känna delar av sig själv.


Han skriver detta om barnen och deras utvecklingsprocess men detta är ju lika användbart för den blivande bildterapeutens utveckling.

Naturligtvis jämför jag de teorier vi diskuterade i utbildningen med min egna bilder. Jag noterar att jag föredrar stående format, rundade former, vertikala linjer och förhållandevis starka klara färger.

Min varseblivning fungerar även när jag inte gör bilder. Jag vandrar, åker bil, buss eller sitter stilla och betraktar, gör utsnitt av den verklighet jag ser. Jag var i Dolomiterna och blev nästintill "stressad" av alla vertikala linjer i landskapet, som snabbt bytte skepnad trots att de flesta av mina bilder dittills varit mycket vertikalt framträdande ( trädstammar). Någon månad senare vandrade jag i de svenska fjällen och kände lugnet av de långsträckta mer horisontella linjerna i den mer eroderade skandinaviska fjällkedjan. För mitt inre kan jag nu plocka ut dessa sorterade bilder och minnas och känna.

Jag var på Ölands södra udde. Åter upplevde jag ett lanskap med horisontella linjer. Då jag känt mig ganska "uppvarvad" på sistone kändes det skönt att en hel dag vandra i detta lugn. Jag fotograferade med tanke på att använda dessa bilder på nåt sätt. Hur visste jag inte, men jag sökte naturligtvis mina egna vinklar. Innan jag ens sett mina foton gjorde jag tre målningar:

Först valde jag ett liggande format, för att anpassa mig till det horisontella, sen hittade jag två kvadrater (pizzakartonger) och det kändes tryggare. På det rektangulära ser det ut som om jag kompenserat det horisontella med två vertikala former och den horisontella marklinjen har fått en markant böjning.

Den första kvadraten fick fem små vertikaler på en nästan rak horisontlinje.

På den andra kvadraten har jag lagt fyra rundade former på en yta lite nedanför en böljande horisontlinje.

Det kändes som ett hårt arbete att lägga dessa former ner, men en skön känsla , när det väl var gjort. När jag nu betraktar bilderna ser jag att jag försökt trolla bort horisontalen i de två sista bilderna genom att omsluta den med en cirkelform med hjälp av färgschatteringarna.

Detta är mina minnesbilder där jag naturligtvis abstraherat och strukturerat. Jämförelser med en studie på plats eller foton visar hur, men det finns egentligen inte ens en enskild plats att jämföra med – det är försök till helheter, val av nåt generellt, en ny struktur…

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Min uppfattning – färgad av mitt liv.

___________________________________________________________________________

ord att tänka runt:

Perception helheten, abstraktionsnivå, erfarenheter

Kontext klargörande, oklar

Konstans stilen, ämnen former, färger

Form/ formlöshet dengoda gestalten, pregnant form, verklighetsuppfattning

Avstånd – närhet kommunikationen mellan figurer, relationer

Riktning vertikal, horisontell, diagonal, uppåt, neråt – bearbetande ,lugn, nåt nytt, utvecklande dämpande

Rummet huden, kläderna, rummet,huset, världen, skuggor ljus

Struktur klar, oklar, sorterad, blandad, geometrisk, fri, diffus

Färg associationer, klar, blandad, ljus