Symboler, färger, placering och riktningar

När vi tittar på konsthistoriska bilder är det ibland nödvändigt för oss nutidsmänniskor att använda symbollexikon för att kunna tyda bilderna så som konstnären en gång för länge sen tänkt sig. Det finns sådana kulturellt gemensamma symboler och andra symboler som verkar vara universella. I jungiansk litteratur kan man hitta genomgångar av olika mera universella symboler och också vad olika placeringar i bilden kan tyda på. Bildens format, färger och riktningar som återkommer kan också vara material för studier.

Med risk för att bli för kategorisk gör jag i detta sammanhang inget försök att ge ledtrådar till tolkningar av detta. Sådant kräver ett noggrant studium inte minst av det sammanhang i vilket bilderna görs. Risken för vantolkningar är mycket stor. Exempelvis skulle mycket svart, som är mörker, kunna tyda på depressivitet, men det är också en färg som gör det man gjort tydligare, ökar kontrasten, framhäver andra färger och i olika perioder är "modern". Sammanhanget är avgörande.(CG Jung. Människan och hennes symboler. Forum. ISBN 91-37-10242-7, I Riedel. Bildspråket. CJP ISBN 91-7075-051-3, L Gotfredsen. Billedets formsprog. GAD ISBN 87-13-03641-6)

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se