Johann Wolfgang von Goethe:

"Man kan inte åtskilja det sedda från den som ser – men vad betyder det att se?"

 Komplementfärgsinduktion  


Det grå på det gröna i den övre bilden ser aningen rödaktigt ut.

Rött är komplementfärg till grön

Blandas det grå med lite grönt så dras ögat mindre till det grönas motsats och ser det mera som rent grått - som i den undre bilden.

Goethe menar vidare:

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Det handlar om att skilja det ena från det andra. När vi kan skilja det ena från det andra upplever vi att vi ser en bild. Världen kommer till oss i form av bilder och genom dessa känner vi igen den. Bilden är ett möte mellan det vi ser och det vi vet.

se gränskontrast >