Johann Wolfgang von Goethe:

"Det harmoniska färgparet är uttryck för samtalet mellan den seende människan och den färgade världen. När världen visar oss en färg, svarar vi med den andra hälften.."

 Färgvalet

Titta i fruktdisken nästa gång du handlar. Är frukten förpackad så att färgen framhävs? 


Komplementfärger

Motsatsfärgerna är de som tillsammans ger störst rörelse- och energiuttryck. De signalerar mot varandra. Den annars lugna gröna mot den hetsiga röda slår an på våra känslor. Den kyliga blå som inte är komplementfärg till den röda förmår inte alls att skapa samma intensitet i samspelet. Den gula citronen på en blålila bakgrund signalerar sin gulhets styrka. Kunskaperna om hur färgerna samverkar med varandra påverkar färgvalet och bristen på insikt skapar ibland besvikelse. När den nyss så tydliga gula försvinner mot en färg som är mer närstående.

Lise Gotfredsen (s 215, Billedets formsprog, GAD):

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Försök har visat – det som filosofer och konstnärer vetat i århundraden – att färgvalet till en del beror på vår personlighetsstruktur. Många konstnärer har sina huvudfärger: van Gogh sin gula och violetta, Klee sin varma tegelröda, och barn väljer antingen huvudsakligen den varma, gul-röda delen av färgcirkeln eller den blå-gröna. Manodepressiva använder svart-grå och violett och neurotiska tillstånd eller sjukdomar visar sig i färgval som tillfälligt avviker från personens normala palett. Frustrerade människor förfaller lätt till grumliga och brutna klanger, och det ser ut som om vissa hämningar, rädsla för att handla och rädsla för starka känslor, visar sig med en förnekelse av starka färger. En övervägande intellektuell inriktning, som ofta betyder känslomässig kontroll, kontrollerar också färgvalet och gör det kyligt och tillbakadraget. I gengäld älskar alla mindre barn rött. (min översättning)

De antroposofiska bildterapeuterna arbetar med att skapa balans genom att föreslå en färg som ska kompensera det tillstånd deras patienter befinner sig i..

Färgval i inredning och belysning påverkar oss och detta kan vi också ta till vår hjälp att skapa en lugn, aktiv, varm eller kall flexibel miljö.

Perceptionens betydelse

En person som mår dåligt ser kanske inte alla färger – väljer att se de färger som passar just då. Som terapeut kan jag då välja att fördjupa och undersöka eller stödja och försöka ”öppna” synen för att nå en ökad differentiering av symboliseringsförmågan genom att anknyta till annat patienten sagt eller gjort.

På Grönland, sägs det, har man många vita färger, medan det i afrikanska språk finns många olika gröna varianter. Naturligtvis uppfattar vi och ser vi färgerna olika beroende på uppväxt kultur och kanske t om beroende på fysiska defekter såsom färgblindhet. Kontexten styr valet.

se mer om  färglära >