citat från pressmeddelandet: "Resultaten talar för att bildpsykoterapi är likvärdig med samtalsbaserad psykoterapi. Metoden hjälper deprimerade kvinnor att bearbeta de upplevelser som lett till depression."

Karin Egberg Thymes "What do you see? Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy”se pressmeddelande Umeå universitet 

"Slutsatsen är att bildpsykoterapi är en vitaliserande behandlingsform genom att den på ett robust sätt processar känslor som ibland är helt uppenbara, ibland först förnekade. Dessutom möjliggör terapiformen att sambandet mellan kroppen och känslorna tydliggörs på ett nytt sätt. Patientens upplevelse av sig själv och andra blir också tryggare allt eftersom gränsen mellan själv och andra blir tydligare."


Anita Forssell har genom Sundsvalls kommun gett ut en bok om "Bilden som kommunikation"

Hon beskriver hur bildterapi under tre år  i projektform provats i rehabilitering för vuxna med förvärvade hjärnskador vid Bergets Aktivitetscenter i Sundsvall

se också Inger Östers doktorsavhandling:

Professor Gaetano Benedetti i Basel beskriver i skriften "Den farliga kärleken – om psykoterapi vid psykoser"(Dualis ISBN 91-87852-03-9) en metod där han aktivt tonar in i patientens skapande med egna bilder som terapeut. Han menar att "genom den livsbejakande kraften i terapeuten – terapeutens vilja att positivera patientens inre värld via bilden, kan kärleken till livet besegra den negativism som är psykotikerns skydd mot smärtan i livsbesvikelsen".

Det finns idag flera undersökningar som visar att såväl kultur i allmänhet och konst, målande gör att vi mår bättre. Thöres Theorell, har som professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm, och ordförande för en nordisk samarbetsgrupp för att främja folkhälsoarbetet, själv i undersökningar visat att patienter med kroniska smärttillstånd och psykosomatiska symtom i många fall får mindre ångest och bättre hälsa med hjälp av konstpsykoterapi.

Ett livsviktigt program. Om forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som kultur, (1997), Rönnberg, L, "Målarmöten ger lugn ochtillfredsställelse". Stockholms läns museum, ISBN 91-87006-025-1

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

(Ett litet urval skrifter:Thöres Theorell är redaktörför "När orden inte räcker" om läkning av psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete med bild, musik, dans och psykodrama. Natur och Kultur -98 ISBN 91-27-07029-8

bild-

ter-

api

per-cep-tion

Theorell,T, Konarski,K, Burell, A-M, Engström, R,Lagercrantz, A. M, Teszáry, J., Thulin, K., de la Torre, B., (1995).Konstpsykoterapi vid långvariga sjukdomstillstånd. Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin (IPM). Sektionen för Stressforskning, Karolinska Institutet. WHO:s Psykosocial a Center. Stressforskningsrapport Nr 259, 1995)