Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

Utbildning

ABF:s konstskola ett år

Universitetsstudier: ett betyg i konstvetenskap

Tre betyg i kinesiska

Fyra års studier på Konstfack:

teckningslärarinstitutet, teckningslärarexamen 1977

Två års studier på Bildterapeututbildning,

Folkuniversitetet Uppsala,


Kortare kurser

Konstfack:


Foto, film och TV

Konstpedagogik

Konstfack: utvärdering, bedömning, betygssättning

Kurs i existentiell psykologi och terapi,  på Psykoterapisällskapet i Sth AB

Lärare i svenska på högskola i Peking två år

Bildlärare i Stockholm i över 20 år

på barnskötarutbildning inom kommunala vuxenutbildningen, i Stockholm

och på grundskola och gymnasium fram till 2001

Reseledare till Kina ett tjugotal gånger

Arbetade  2002-2003 två år som lärare i måleri vid Folkuniversitetets bildterapeututbildning i  Uppsala,

2008 på samma utbildning i studifrämjandets regi i Stockholm

Arbetade från 2002 -2009 med individuell bildterapi/samtalsterapi och som konsult med bild i öppen grupp på behandlingshem för missbrukare med dubbeldiagnoser.

Vikarierarade 2009 -2013 som universitetsadjunkt i bild på lärarutbildningen vid Stockholms universitet

Är även verksam som konstnär med eget måleri.

finns mer om det på

www.annkatrin.se

www.gorillan.se

www.garamalarna.se      

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se