förändring

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier


Beröringspunkter mellan bild - och psykoterapi

I bildterapi arbetar vi med den visuella dynamiken, med rörelsen, förändringen, så som den visar sig i färger , former och riktningar i bilden. Vi arbetar då också både oformulerat och mer medvetet med motsvarande dynamik i det verkliga livet. I målandet och mottagandet av bilden stimuleras symboliseringsförmågan, när vi samtidigt arbetar med komplexa skeenden i en både estetisk och psykoterapeutisk process.

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se