användningsområden

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier


Bildterapins användningsområden

Bildterapi kan användas inom hela det psykosociala fältet - individual- och gruppsykoterapi, kriminalvård, socialvård, smärt- och traumabehandling, psykosomatik, omsorgen, flyktingvård. Inom skolan och förskolan kan vi ha nytta av de bildterapeutiska kunskaperna även om där i Sverige inte bedrivs terapi. På Island finns kreativa terapier däremot allmänt inom skolan.

Freud, Jung, psykodynamisk inriktning, KBT –kognitiv beteendevetenskaplig-, visualisering, hypnos eller symboldrama?

Precis som med övrig terapi finns det bland bildterapeuter olika inriktningar. Många arbetar psykodynamiskt med en objektrelationsinriktad metod, men det finns även de som har vidareutbildat sig i KBT, hypnos, symboldrama , drömtydning med mera. Flera bedriver jungiansk analytisk bildterapi. För att få kontakt med diplomerade bildterapeuter kan man vända sig till Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

Själv bedriver jag bildterapi med en existentiell, filosofisk inriktning.

" När vår inre värld blir lika påtaglig som den yttre, faller de murar som skiljer dem åt isär, och vi är redan förvandlade." Ragnar Sandberg

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

bild-

ter-

api

per-cep-tion