bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Legitimation

I Sverige finns i dag ingen särskild legitimation för bildterapeuter. Än så länge hör bildterapin hemma inom psykoterapins regelverk och bildterapeuter får samma legitimation som andra psykoterapeuter. Däremot har man  som bildterapeut tidigare kunnat ansöka om diplomering av Svenska föreningen för bildterapi. Kraven för diplomering har varit en konstnärlig verksamhet/utbildning, en genomgången bildterapeututbildning och grundutbildning i psykoterapi ( motsvarande den gamla steg-ett-kompetensen ).

Det nybildade Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter håller nu på att utarbeta kriterier för en auktorisation. Se vidare på förbundets egen sida om detta.

Behöver du bearbeta inre stress, konflikter, svåra händelser och aktivt pröva nya möjligheter att hantera livet? Ta vara på din lust att måla och använd bilden som "läkemedel" ! Om du vill ha stöd erbjuder jag olika lösningar:

Fritt måleri i grupp. Kan vara grupper på arbetsplatser eller institutioner, behandlingshem, äldreboende- t ex som friskvård, ett måleri med en terapeutisk effekt. Anpassas efter behov. (Undersök intresset på din arbetsplats eller möjlighet till rehabiliteringsstöd.)

Att arbeta med bildterapi både i grupp och individuellt är ett utmärkt sätt att förstå lite mer om både hur man själv och om hur andra människor ser på och respekterar sin omvärld. I grupp arbetar man med bilden individuellt, men kan ändå få tillgång till gruppens samlade erfarenhet och kompetens vid de grundliga genomgångarna - det kan bidra till att öka den empatiska förmågan. Bildterapi kan användas både kommunikativt och terapeutiskt. På den "kommunikativa nivån" kommuniceras huvudsakligen de bildmässiga aspekterna, inte de djupare personliga.

ter-

api

per-cep-tion

Telefon 0733 842574

Bildterapimottagning i Liljeholmen, Stockholm

hem