kontakt

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier


Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

Diplomerad bildterapeut 

 existentiellt synsätt.

se Svenska  Riksorganisation för bildterapi,SRBt : www.bildterapi.se

Även bildlärare och konstpedagog.

Telefon 0733 842574