fritt måleri

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Behöver du pröva nya möjligheter att hantera livet?

Ta vara på din lust att måla !


bilden publicerad med konstnären E.D.s tillstånd

                 bilden publicerad med konstnären M.N.s tillstånd

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Då kanske du söker en längre eller kortare enskild terapi.