bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Johann Wolfgang von Goethe:

"Det är viktigt att iaktta färgfenomenen utan behag eller obehag, utan förutfattad mening. Om vi tar dem som de verkligen är, öppnar de sig och berättar andra historier."

Färgtonsinduktion     

Jämför med komplementfärgsinduktion.

Här försöker ögat också att skapa så stor kontrast som möjligt och ser det röda på det gulröda som blåare och på det blåröda som gulare, trots att det är den samma röda på båda trekanterna.

Goethe menar vidare:

Färgerna föds ur ljus och mörker. Vi är en del av färgernas värld och genom den kan vi få insikt om världen och oss själva. Färgerna hjälper oss att urskilja.

Hur ser vi dem? Hur påverkar de oss?

se komplementfärgsinduktion >