ljushetsinduktion

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Johann Wolfgang von Goethe:

"För att förstå världen måste vi först ta isär den – sedan plocka ihop den igen, för att återge den dess rätta sammanhang.

Ljushetsinduktion     


De färgade fåglarna på svart botten ser ut att lysa mer.

På vit botten tycks de lite mer dämpade.

Goethe menar vidare:

Ljuset självt är osynligt.

Mörkret är ena hälften av vår verklighet.

Ljus + materia = synligt

Mörker + materia = rum

Materia och rum är oskiljaktiga, liksom ljus och mörker.

Om ljuset försvinner, försvinner färgerna. Men också om mörkret försvinner, försvinner färgerna.

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

se färgtonsinduktion >