cv

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi  konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

Utbildning

ABF:s konstskola ett år

Universitetsstudier: ett betyg i konstvetenskap

Tre betyg i kinesiska

Fyra års studier på Konstfack:

teckningslärarinstitutet, teckningslärarexamen 1977

Två års studier på Bildterapeututbildning,

Folkuniversitetet Uppsala,


Kortare kurser

Konstfack: Foto, film och TV

Konstfack: utvärdering, bedömning, betygssättning

Konstpedagogik

Kurs i existentiell psykologi och terapi,  på Psykoterapisällskapet i Sth AB

Lärare i svenska på högskola i Peking två år

Bildlärare i Stockholm i över 20 år

på barnskötarutbildning inom kommunala vuxenutbildningen, i Stockholm

och på grundskola och gymnasium fram till 2001

Reseledare till Kina ett tjugotal gånger

Arbetade  2002-2003 två år som lärare i måleri vid Folkuniversitetets bildterapeututbildning i  Uppsala,

2008 på samma utbildning i studifrämjandets regi i Stockholm

Är även verksam som konstnär med eget måleri. (finns mer om det på www.annkatrin.se)     

Vikarierarade 2009 -2013 som universitetsadjunkt i bild på lärarutbildningen vid Stockholms universitet

Jag hänvisar till bildterapeuter på 

www.bildterapi.se

Arbetade från 2002 -2009 med individuell bildterapi/samtalsterapi och som konsult med bild i öppen grupp på behandlingshem för missbrukare med dubbeldiagnoser.